E-post
altasanitetsforening@gmail.com
Adresse

Postboks 206
9502 ALTA
Norge

Leder
Lise Beate Mikalsen
Leders telefon
Leders mobiltelefon
Leders E-post
lisebmikalsen@hotmail.com
Address name
v/ Lise Beate Mikalsen