Image
En mann og kvinne sitter på gulvet, kvinnen er gravid og mannen holder på magen hennes.

Mamma Mia er et kunnskapsbasert program laget for å fremme trivsel og helse i tiden før og etter fødselen.

Mor- og barnehelse har alltid vært viktig for Norske Kvinners Sanitetsforening. Derfor gir vi nå Mamma Mia helt gratis til alle gravide og nybakte mødre i Norge.

Gå til det web-baserte selvhjelpsprogrammet Mamma Mia.

Kunnskap, trygghet og støtte

Det å få barn er en stor endring i livet, og for mange oppleves denne overgangsfasen som ganske krevende. Du skal bli kjent med barnet ditt, samtidig som du selv og forholdet til partner vil endre seg.

Svangerskapet og tiden etter fødsel innebærer for mange sterke følelser av både glede, spenning, engstelse og ambivalens. Noen vil oppleve det vi kaller barseldepresjon, som preges av en følelse av nedstemthet og håpløshet.

Mamma Mia er laget for å gi deg best mulig kunnskap, trygghet og støtte under graviditeten og som nybakt mamma. Samspill mellom deg og barnet i magen, og mellom deg og partneren er en viktig del av programmet.


Riktig informasjon til riktig tid

Mamma Mia følger deg fra uke 22 i svangerskapet og til babyen er 6 måneder, og er laget for å gi deg riktig informasjon til riktig tid.

Du melder deg på ved å oppgi e-postadresse. Programmet vil deretter kontakte deg via e-post, hver gang en ny programdag er klar for deg. Du vil bruke ca. 10-15 minutter per gang.

Mamma Mia passer for alle gravide, alle som nettopp har født og for alle partnere. Det passer like godt for førstegangsfødende som for deg som har barn fra før. Og for deg som ikke har en partner å støtte deg til.


Kvalitetssikret og faglig forankret

Mamma Mia er basert på forskning og klinisk erfaring innen spedbarns helse og psykisk helse, og tilbyr kvalitetssikret informasjon som er faglig forankret. Tilbakemeldinger fra gravide og nybakte mødre har stått sentralt i utviklingen av programmet. Et av målene er å bidra til å hindre barseldepresjon.

Mamma Mia er laget av Changetech AS i samarbeid med Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP). Norske Kvinners Sanitetsforening eier og har gjennom flere år støttet utviklingen av programmet økonomisk med midler fra Scheiblers Stiftelse og egne fond.